ผู้เล่นในตลาด

player

ผู้เล่นในตลาด

การที่เราเข้าไปเทรดในตลาด Forex ซึ่งเป็นลักษณะ Zero sum game กล่าวคือมีคนนึงได้ ก็ต้องมีคนนึงเสีย ดังนั้นเราต้องรู้ก่อนว่าศัตรูเราแต่งละคนเป็นใครมาจากไหน ใครบ้างที่มีส่วนร่วมในตลาด เพื่อที่จะเข้าใจถึงศัตรู ทำให้เราเข้าใจการรบในสนามรบแห่งนี้ได้ดียิ่งขึ้น

ถ้าพูดถึงสมัยปี ค.ศ. 1990 จะมีเฉพาะผู้เล่นรายใหญ่ๆเท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมในตลาด Forex แห่งนี้ได้ ต้องมีหน้าตักถึง 50 ล้านดอลลาร์ถึงจะเทรดได้ ทำให้ในยุคเริ่มแรก Forex นั้นจะมีแต่พวกธนาคารใหญ่หรือไม่ก็สถาบันการเงินขนาดใหญ่มาเข้าร่วม แต่ปัจจุบันการพัฒนาของยุคอินเตอร์เน็ตทำให้รายย่อยอย่างเราๆ สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในสนามรบนี้ได้เช่นกัน

shutterstock_420479479

  ผู้เล่นหลักในตลาด Forex

  1. ธนาคารขนาดใหญ่ : โดยตลาด Forex นั้นไม่มีศูนย์กลางในการเทรด ซึ่งสิ่งนี้ทำให้เป็นหน้าที่ของธนาคารใหญ่ๆนั้นทำหน้าที่นี้แทนในการกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน โดยขึ้นอยู่กับปริมาณอุปสงค์และอุปทานของค่าเงินนั้นๆ ซึ่งอยู่ในรูปแบบที่เราเห็นกันคือ Bid/ask spread

ธนาคารขนาดใหญ่ที่ว่านี้จะเรียกอีกนัยนึงว่าเป็น Interbank market คือเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนค่าเงินจำนวนมหาศาลในแต่ละวัน ทั้งในส่วนของลูกค้าและระหว่างธนาคารกันเอง เช่น UBS , Barclays capital , Deutsche back และ Citigroup เป็นต้น ว่ากันง่ายๆเลยคือธนาคารเหล่านี้เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนค่าเงิน แต่เนื่องด้วยตัวกลางไม่ได้มีแค่ 1 เดียว ทำให้เกิดการแข่งขันการเกิดขึ้น ค่าธรรมเนียมต่างๆ รวมถึงการกำหนดราคาค่าเงินก็เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เหมือนกับตลาดหุ้น หรือตลาด Futures ที่ต้องมีตัวกลางคอยเป็นสื่อสารแลกเปลี่ยนเช่นตลาดหลักทรัพย์ของแต่ละประเทศ

shutterstock_412832473

  1. บริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ : หนึ่งผู้เล่นที่มีส่วนร่วมในตลาด Forex แห่งนี้คือ บริษัทที่ทำธุรกรรมระหว่างประเทศ ซึ่งต้องซื้อขายสินค้ากันในรูปแบบที่ต่างสกุลเงินกันออกไป เช่น บริษัท Apple ต้องแลกเปลี่ยนเป็นเงิน Yen เพื่อที่จะไปซื้ออุปกรณ์อิเล็กโทรนิคที่ญี่ปุ่นเพื่อมาเป็นส่วนประกอบในการสร้าง Iphone แต่เนื่องด้วยปริมาณการซื้อขายอาจไม่เท่า Interbank market ทำให้ผู้เล่นเหล่านี้ใช้บริหารกับพวก Commercial bank (พวกธนาคารในประเทศ) ในการทำธุรกรรม

การควบรวมกิจการหรือที่เรียกกันว่า M&A ในบริษัทขนาดใหญ่ ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ค่าเงินผันผวนได้เช่นกัน ในการควบรวมกิจการข้ามประเทศนั้นทำให้ต้องแปลงค่าเงินของประเทศหนึ่งที่ผู้ขายไปอีกประเทศหนึ่งที่เป็นผู้ซื้อ การแลกเปลี่ยนนี้ส่งผลโดยตรงต่อค่าเงิน

  1. รัฐบาล และธนาคารกลาง : นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของพวกธนาคารกลางในประเทศใหญ่ๆเช่น ECB (ยุโรป) , BOE (อังกฤษ) หรือ FED (สหรัฐ) ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อค่าเงินในตลาด Forex เช่นการแทรกแซงโดยการ การควบคุมปริมาณเงิน , การกำหนดอัตราดอกเบี้ย หรือตรึงค่าเงินให้อ่อนค่าหรือแข็งค่า สิ่งต่างๆเหล่านี้จะส่งผลต่อทิศทางของค่าเงิน
  2. นักเก็งกำไร : 90% ของปริมาณการเทรดมาจากนักเก็งกำไรเหล่านี้ทั้งสิ้น ซึ่งรายย่อยอย่างเราๆก็อยู่ในกลุ่มนี้เช่นเดียวกัน บางคนหน้าตักใหญ่ บางคนหน้าตักน้อย แต่ทุกคนมีจุดประสงค์เดียวกันคือจะมีหากำไรจากตลาดแห่งนี้

shutterstock_419829805

ซึ่งหน้าที่ของเราคือหาความรู้ในการเทรดให้มากๆ เพื่อที่จะนำไปต่อสู่กับคนเหล่านี้ เราจะได้ตามคนเหล่านี้ทัน รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง

ทีมงาน : forexthaifreedom.com