รูปแบบแท่งเทียนพื้นฐาน

รูปแบบแท่งเทียนพื้นฐาน

 

shutterstock_420574453

 

รูปแบบแท่งเทียนนั้นมีหลากหลายตั้งแต่ 1 แท่งเทียนประกอบกัน จนถึง หลายๆ แท่งเทียนประกอบกัน ในเบื้องต้นของการวิเคราะห์รูปแบบแท่งเทียนนั้นก็ต้องเริ่มจากรูปแบบพื้นฐานกันก่อนเป็นอย่างแรก จากนั้นค่อยต่อยอดไปในขั้นถัดไป

 

Spinning tops: แท่งเทียนที่มีลักษณะไส้เทียนข้างบนและข้างล่างยาวๆ ส่วนตัวเทียนมีขนาดเล็กอยู่บริเวณตรงกลางของแท่งเทียน

เป็นรูปแบบที่แสดงถึงความไม่แน่นอนระหว่าง ผู้ซื้อ และ ผู้ขาย

 

spinning-tops

 

ตัวเทียนที่มีขนาดเล็กแสดงถึงการเคลื่อนไหวเล็กน้อยจากราคาเปิด สู่ราคาปิด และไส้เทียนที่ยาวๆของทั้ง 2 ข้างแสดงถึงการต่อสู้ระหว่างผู้ซื้อ และผู้ขาย ที่ยังไม่มีผู้ชนะ

  • ถ้า Spinning top เกิดในช่วงแนวโน้มขาขึ้น ก็เป็นสัญญาณการกลับตัวได้เช่นกัน เนื่องจากแรงของฝั่งซื้อเริ่มหมดไป มีแรงของฝั่งขายเข้ามาสู้ ราคามีโอกาสปรับตัวลงได้
  • แต่ถ้า Spinning top เกิดในช่วงแนวโน้มขาลง ก็เป็นสัญญาณการกลับตัวได้เช่นกัน เนื่องจากแรงของฝั่งขายเริ่มหมดไป มีแรงของฝั่งขายเข้ามาสู้ ราคามีโอกาสกลับตัวขึ้นได้

 

Marubozu: แท่งเทียนที่มีลักษณะปิดเต็มแท่ง มีตัวเทียนขนาดใหญ่ ไม่มีไส้เทียน หรือมีน้อยมาก ว่ากันง่ายๆเลยคือบริเวณ High และ Low เป็นบริเวณเดียวกับ Open และ close

 

marubozu

 

  • White marubozu คือราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด และแท่งเทียนมีขนาดใหญ่ แสดงถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่งอย่างมาก ราคาอยู่ในภาวะ Bullish
  • Black marubozu คือราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิด และแท่งเทียนมีขนาดใหญ่ แสดงถึงแรงขายที่แข็งแกร่งอย่างมาก ราคาอยู่ในภาวะ Bearish

 

Doji: คือราคา Open และ Close เป็นบริเวณเดียวกัน หรือไม่ก็ใกล้กันมากๆ แสงถึงแรงซื้อและแรงขายที่ต่อสู้กัน จนสุดท้ายมาจบที่การเสมอกัน

 

dojis

 

โดยประเภทของแท่งเทียนลักษณะ Doji สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท

  • Long-legged doji: ไส้เทียนที่ยาวๆทั้งส่วนบนและส่วนล่าง

– ถ้าเกิดในแนวโน้มขาขึ้น ก็เป็นสัญญาณการเปลี่ยนแนวโน้มกลายเป็นขาลง

– ถ้าเกิดในแนวโน้มขาลง ก็เป็นสัญญาณการเปลี่ยนแนวโน้มกลายเป็นขาขึ้น

  • Dargonfly doji: ไส้เทียนด้านล่างที่ยาวๆ

– แสดงถึงระหว่างวันแรงขายพยายามทำให้ราคาปรับตัวลง แต่สุดท้ายมีแรงซื้อกลับเข้ามาอย่างรุนแรง เป็นสัญญาณ Bullish

  • Gravestone doji: ไส้เทียนด้านบนที่ยาวๆ

– แสดงถึงระหว่างวันแรงซื้อพยายามทำให้ราคาปรับตัวขึ้น แต่สุดท้ายมีแรงขายกลับเข้ามาอย่างรุนแรง เป็นสัญญาณ Bearish

  • Four price doji: ไม่มีไส้เทียน

– มักไม่ค่อยเกิดขึ้น มักเกิดในช่วงที่ไม่มีการซื้อขายระหว่างวัน

 

shutterstock_420571690

 

ทีมงาน : forexthaifreedom.com