ยืนยันรอบสวิง

ยืนยันรอบสวิง

ตามทฤษฎี Gann หรือ Gann Theory ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่เทรดเดอร์ ได้แสดงถึงวิธีการยืนยันรอบสวิงในแต่ละช่วง Swing ของราคาไว้ 3 รูปแบบ คือ

  1. Gann Minor Swings – รอบสั้น
  2. Gann Intermediate Swings – รอบกลาง
  3. Gann Major Swings – รอบใหญ่

 

  1. Gann minor swings:

 

 

 

เป็นสัญญาณเบื้องต้นของรอบสวิงระยะสั้น คือ ในช่วงสวิง Low (Minor bottom อันนี้แล้วแต่คนเรียก) จะเกิดสัญญาณยืนยันรอบสวิงนี้โดยราคาขึ้นทำ High สูงกว่า High ของแท่งเทียนก่อนหน้า (ซ้ายมือ) ส่วนสัญญาณยืนยันรอบสวิง High (Minor top) สังเกตได้จากแท่งเทียนที่ทำ Low ต่ำลงกว่า Low ของแท่งก่อนหน้า

 

  1. Gann Intermediate Swings

 

 

 

จาก Minor ที่ยืนยันโดยแท่ง High หรือ Low ของแท่งก่อนหน้า ขยับมาเป็นแท่งก่อนหน้าของ High และ Low นั้น (หรือ 2 แท่งก่อนหน้า) ซึ่งจะมีนัยสำคัญในการวกกลับมากขึ้น

 

  1. Gann Major Swings

 

 

 

  Major swings ในการวิเคราะห์ของ Gann theory นั้นถือว่าค่อนข้างมีนัยสำคัญ โดยจะเป็นการยืนยันรอบสวิงจาก High หรือ Low ของ 3 แท่งก่อนหน้า

 

ซึ่งหลักการเหมาะสมกับเทรดเดอร์สาย Swing trade และถ้ายิ่งไปประกอบการช้าการกับการวิเคราะห์แนวโน้มด้วย (เล่นตามแนวโน้ม เช่น แนวโน้มขึ้นก็เล่นแต่ฝั่ง Long ส่วนแนวโน้มลงก็อยู่แต่ฝั่ง Short) ก็จะยิ่งสร้างประสิทธิภาพในการเทรดเข้าไปอีก

 

ทีมงาน : forexthaifreedom.com